Inverter Solis 1 Pha

Inverter Solis mini 1 Pha 3600kW 4G
Inverter Solis mini 1 Pha 3600kW 4G

Sản phẩm Inverter Solis mini 1 Pha 3600kW 4G là sản phẩm tiên phong dẫn đầu trong dòng sản phẩm inverter solis 1 pha của Ginlong trong các dự án nguồn điện xanh điện mặt trời áp mái nhỏ cho nhà ở và..

Inverter Solis mini 1 Pha 1000kW 4G
Inverter Solis mini 1 Pha 1000kW 4G

Sản phẩm Inverter Solis mini 1 Pha 1000kW 4G là sản phẩm tiên phong dẫn đầu trong dòng sản phẩm inverter solis 1 pha của Ginlong trong các dự án nguồn điện xanh điện mặt trời áp mái nhỏ cho..

Inverter Solis-1P 6K-4G
Inverter Solis-1P 6K-4G

Biến tần chuỗi một pha Inverter Solis-1P 6K-4G mang lại nhiều năng lượng hơn cho người dùng bằng cách, Áp dụng thiết kế 3 MPPT. Kích thước nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ hơn, cài đặt đơn giản hơn, vận chuyển..

Inverter Solis-1Pha 2.5K-4G
Inverter Solis-1Pha 2.5K-4G

Hiệu suất của biến tần chuỗi một pha 2,5-6kW đã được cải thiện đáng kể. Solis-1P(2,5-6) kW-4G phù hợp để lắp đặt hệ thống điện mặt trời đầu vào một pha thuộc các loại khác nhau, dân dụng, thương mại..

Inverter Solis-Mini 700-4G
Inverter Solis-Mini 700-4G

Dòng INVERTER Solis-Mini 700-4G là người dẫn đầu nguồn điện xanh trong các dự án điện mặt trời áp mái nhỏ cho nhà ở và thương mại, giá cả phải chăng. Áp dụng đủ các kĩ thuật điều khiển kĩ..

Imverter Solis 3 Pha

Inverter Solis 3 pha 60Kw
Inverter Solis 3 pha 60Kw

Inverter Solis 3 pha 60Kw là một trong những sản phẩm mũi nhọn dòng sản phẩm inverter solis 3 Pha do công ty Ginlong sản xuất, phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời đầu vào ba pha của các..

Inverter Solis 3 pha 40kW
Inverter Solis 3 pha 40kW

Inverter Solis 3 pha 40kW là một trong những sản phẩm mũi nhọn dòng sản phẩm inverter solis 3 Pha do công ty Ginlong sản xuất, phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời đầu vào ba..

Inverter Solis 3 Pha 20kW 4G
Inverter Solis 3 Pha 20kW 4G

Inverter Solis 3 Pha 20kW 4G là thiết bị Inverter Solis 3 Pha mà Ginlong sản xuất được ưa thích đáng tin cậy cho các nhà máy điện pv dân dụng, công nghiệp và thương mại nhỏ. Kích thước nhỏ hơn, hiệu quả cao hơn, một..

Inverter Solis 3 Pha 10kW 4G
Inverter Solis 3 Pha 10kW 4G

Inverter Solis 3 Pha 10kW 4G là thiết bị Inverter Solis 3 Pha mà Ginlong sản xuất được ưa thích đáng tin cậy cho các nhà máy điện pv dân dụng, công nghiệp và thương mại nhỏ. Kích thước nhỏ hơn, hiệu quả cao hơn, một..

Inverter Solis 3 Pha 5kW 4G
Inverter Solis 3 Pha 5kW 4G

Inverter Solis 3 Pha 5kW 4G là thiết bị Inverter Solis 3 Pha mà Ginlong sản xuất được ưa thích đáng tin cậy cho các nhà máy điện pv dân dụng, công nghiệp và thương mại nhỏ. Kích thước nhỏ..

Inverter Solis 3 Pha 5G

Inverter Solis 125Kw 3 pha 5G
Inverter Solis 125Kw 3 pha 5G

Inverter Solis 125Kw 3 pha 5G có đầu vào tối đa 20 chuỗi, hỗ trợ tỷ lệ tải biến tần 1,5 DC / AC và hiệu suất phát cao hơn, Hiệu suất tối đa lên tới 99,00%. Giữ an toàn..

Inverter Solis 110Kw 3 pha 5G
Inverter Solis 110Kw 3 pha 5G

Inverter Solis 110Kw 3 Pha 5G được thiết kế 9/10 MPPT để cung cấp sơ đồ cấu hình linh hoạt hơn với tốc độ tác động môi trường nhỏ hơn và hiệu suất tạo cao hơn. Tối đa 13A mỗi chuỗi,..

Inverter Solis 100Kw 3 Pha 5G
Inverter Solis 100Kw 3 Pha 5G

Inverter Solis 100Kw 3 Pha 5G được thiết kế 9/10 MPPT để cung cấp sơ đồ cấu hình linh hoạt hơn với tốc độ tác động môi trường nhỏ hơn và hiệu suất tạo cao hơn. Tối đa 13A mỗi..

Inverter Solis 80kW 3 Pha 5G
Inverter Solis 80kW 3 Pha 5G

Inverter Solis 80kW 3 Pha 5G được thiết kế 9/10 MPPT để cung cấp sơ đồ cấu hình linh hoạt hơn với tốc độ tác động môi trường nhỏ hơn và hiệu suất tạo cao hơn. Tối đa 13A mỗi..

Inverter Solis 50Kw 3 Pha 5G
Inverter Solis 50Kw 3 Pha 5G

Inverter Solis 50Kw 3 Pha 5G được thiết kế có 4MPPT, mang đến khả năng cấu hình linh động hơn, Tốc độ tác động môi trường nhỏ hơn và hiệu suất tạo cao hơn. Là dòng sản phẩm biến tần..