Inverter Solis 3 Pha 5G

Inverter Solis 3 Pha 5G là của dòng sản phẩm sản phẩm được áp dụng các kỹ thuật tiên tiến và hiện đại nhất do công ty Ginlong sản xuất. Được thiết kế có 4MPPT, mang đến khả năng cấu hình linh động hơn, Tốc độ tác động môi trường nhỏ hơn và hiệu suất tạo cao hơn

Inverter Solis 125Kw 3 pha 5G
Inverter Solis 110Kw 3 pha 5G
Inverter Solis 100Kw 3 Pha 5G
Inverter Solis 80kW 3 Pha 5G
Inverter Solis 50Kw 3 Pha 5G
Inverter Solis 3 Pha 25kW 5G