Inverter Solis 3 Pha

Inverter Solis 3 pha là dòng sản phẩm biến tần mũi nhọn của công ty Ginlong sản xuất, phù hợp cho việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời đầu vào ba pha của các nhà máy điện mặt trời thương mại và công nghiệp.THDi˂3, độ méo sóng hài thấp so với lưới

Inverter Solis 3 pha 60Kw
Inverter Solis 3 pha 40kW
Inverter Solis 3 Pha 20kW 4G
Inverter Solis 3 Pha 10kW 4G
Inverter Solis 3 Pha 5kW 4G